KURUMSAL

Hakkımızda

Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Hakan Özcan tarafından Bursa’ Elektrik Proje, Taahhüt,Mühendislik alanlarında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Şirketimiz Taahhüt-Proje ve Müşavirlik konularında deneyimli kadrosu ile hizmet üretmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz

  •  Elektrik sektöründe verdiği hizmetle tercih edilen,
  •  Sektörde gelişen teknolojiyi çalışanlarıyla birlikte uygulamaya geçiren,
  •  Üstlendiği işleri başarı ile zamanında tamamlayan,
  •  İmajını sürdürebilen güvenilir bir kuruluş olmak.

Kalite Politikamız

• Müşteri taleplerini; mühendisliğin öngörüsü ve imkanları ile değerlendirip, yorumlayarak ilgili standart, yönetmelik, meslek disiplini ve kurum tecrübesiyle birleştirerek , kalite yönetim sistemi doğrultusunda yerine getirmek.

• Kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamanın yanı sıra kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.

• Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, işimizi en kısa sürede, kaliteli ve verimli biçimde tamamlamak.

• Çalışanlarımızı eğitmek,memnuniyet ve verimliliklerini arttırmak çabası içinde olmaktır.

İSG Politikamız

• Batu Teknik Mühendislik; En temel ve değerli unsur olarak gördüğü çalışanları ile hizmet ürettiği kişi ve kurumları İş kazalarından, Meslek hastalıklarından korumak, önlemek veya en aza indirmek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla;

• Faaliyet alanına ilişkin ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuat gereklerini yerine getirmeyi,

• Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve müşterilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

• Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, ilgili tarafların ve çalışanların katılımlarını sağlamayı, Sağlık ve Güvenlik Politikası olarak benimsemekte ve sürekli geliştirmektedir.